Kursy dla nauczycieli (zachodniopomorskie)

powiat
miejscowość
Cena
Czas trwania
Egzamin
Dofinansowanie EFS
Znaleziono wszystkich: 305
Nazwa kursu
Czas trwania i cena
Firma / instytucja
Lokalizacja
Aktywizujące metody w nauczaniu historii
Czas trwania: 7 godz.
Cena: bezpłatnie
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Szczecin
Alternatywne formy komunikacji z dzieckiem upośledzonym umysłowo
Czas trwania: 3 godz.
Cena: 40 zł
Ośrodek Edukacyjno - Szkoleniowy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Umysłowym Koło w Szczecinie
Szczecin
Analiza arkusza maturalnego z geografii 2017 r
Czas trwania: 2 godz.
Cena: bezpłatnie
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Szczecin
Analiza i wykorzystanie w pracy bieżącej nauczycieli historii i wos wyników egzaminów zewnętrznych
Czas trwania: 5 godz.
Cena: bezpłatnie
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Szczecin
Analiza próbnych arkuszy maturalnych z geografii
Czas trwania: 4 godz.
Cena: bezpłatnie
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Szczecin
Aplikacje komputerowe wspomagające pracę nauczyciela
Czas trwania: 6 godz.
Cena: bezpłatnie
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Szczecin
Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej
Czas trwania: 14 godz.
Cena: 350 zł
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Szczecin
Arytmetyka finansowa w nauczaniu szkolnym
Czas trwania: 50 godz.
Cena: 500 zł
Uniwersytet Szczeciński
Szczecin
Asertywność w pracy nauczyciela
Czas trwania: 5 godz.
Cena: bezpłatnie
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Szczecin
Autoewaluacja (ewaluacja własna) pracy nauczyciela
Czas trwania: 5 godz.
Cena: bezpłatnie
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Szczecin
Autoprezentacja, czyli jak się przygotować do egzaminu na nauczyciela mianowanego
Czas trwania: 5 godz.
Cena: bezpłatnie
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Szczecin
Autorskie programy nauczania w szkole zawodowej
Czas trwania: 5 godz.
Cena: bezpłatnie
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Szczecin
Autorzy naszych lektur na nowo odczytani
Czas trwania: 3 godz.
Cena: bezpłatnie
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Szczecin
Autyzm, zespół Aspergera. Praca z dzieckiem z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju
Czas trwania: 10 godz.
Cena: 250 zł
Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka Manufaktura Agnieszka Biernawska Łukasz Halasz s.c.
Szczecin
Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego
Czas trwania: 6 godz.
Cena: bezpłatnie
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Szczecin
Awans zawodowy nauczyciela mianowanego
Czas trwania: 6 godz.
Cena: bezpłatnie
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Szczecin
Awans zawodowy nauczyciela stażysty
Czas trwania: 6 godz.
Cena: bezpłatnie
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Szczecin
Biblioterapia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Czas trwania: 5 godz.
Cena: 50 zł
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Szczecin
Ciekawe lekcje wychowawcze. Uczeń wśród innych ludzi
Czas trwania: 6 godz.
Cena: bezpłatnie
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Szczecin
CLIL, czyli zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe jako sposób na sukces
Czas trwania: 4 godz.
Cena: bezpłatnie
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Szczecin
Cyfrowe technologie w edukacji matematycznej
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 60 zł
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Szczecin
Diagnoza nauczycielska – rozpoznawanie trudności rozwojowych u dzieci
Czas trwania: 5 godz.
Cena: 50 zł
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Szczecin
Diagnoza pedagogiczna trudności w uczeniu się. Planowanie terapii korekcyjno-kompensacyjnej
Czas trwania: 5 godz.
Cena: 80 zł
Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka Manufaktura Agnieszka Biernawska Łukasz Halasz s.c.
Szczecin
Diagnoza psychoedukacyjna w oparciu o Profil Psychoedukacyjny PEP-R
Czas trwania: 10 godz.
Cena: 250 zł
Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka Manufaktura Agnieszka Biernawska Łukasz Halasz s.c.
Szczecin
Dokumentacja szkoły i nauczyciela kształcenia zawodowego
Czas trwania: 7 godz.
Cena: bezpłatnie
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Szczecin
Dokumentacja w bibliotece szkolnej
Czas trwania: 5 godz.
Cena: bezpłatnie
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Szczecin
Doradztwo edukacyjno-zawodowe na różnych poziomach edukacyjnych
Czas trwania: 5 godz.
Cena: bezpłatnie
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Szczecin
Dydaktyka
Czas trwania: 20 godz.
Cena: 500 zł
More Tomasz Dzikowski
Mierzyn
Dziecięca matematyka
Czas trwania: 10 godz.
Cena: 200 zł
Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie
Szczecin
Dziecko drzemie w każdym z nas - zrozumieć potrzeby ucznia
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 300 zł
Specialist Language Center Dorota Szczygieł
Szczecin
Dziecko jako istota społeczna. Tworzenie scenariuszy uroczystości świetlicowych
Czas trwania: 5 godz.
Cena: bezpłatnie
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Szczecin
E-lekcje skutecznym sposobem podniesienia jakości pracy szkoły
Czas trwania: 6 godz.
Cena: bezpłatnie
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Szczecin
Edukacja elementarna - kształcenie zintegrowane w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Czas trwania: 420 godz.
Cena: 3000 zł
Centrum Rozwoju Nauki i Biznesu EuropaBiz.pl Natalia Dominiak
Szczecin
Edukacja prawna
Czas trwania: 20 godz.
Cena: 140 zł
Firma Usługowo-Szkoleniowa Katarzyna Dubicka
Goleniów
Edukacja przyrodnicza w przedszkolu - formy i metody aktywne
Czas trwania: 5 godz.
Cena: bezpłatnie
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Szczecin
Edukacja przyrodnicza z projektem "Niebieski korytarz Regi"
Czas trwania: 5 godz.
Cena: bezpłatnie
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Szczecin
Edukacja Społeczno-Finansowa Aflatoun
Czas trwania: 192 godz.
Cena: 80 zł
Fundacja "Nauka dla Środowiska"
Koszalin
Edytor nut - narzędzie wspomagające pracę na lekcjach muzyki
Czas trwania: 4 godz.
Cena: bezpłatnie
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Szczecin
Efektywne metody nauczania
Czas trwania: 4 godz.
Cena: bezpłatnie
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Szczecin
Efektywne techniki nauczania= maksymalne powodzenie zajęć
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 300 zł
Specialist Language Center Dorota Szczygieł
Szczecin
Efektywne uczenie się i nauczanie - warsztaty z wykorzystaniem różnych metod pracy
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 160,00 zł
Centrum Rozwoju Nauki i Biznesu EuropaBiz.pl Natalia Dominiak
Szczecin
Efemeryczne róże - gra edukacyjna na motywach Małego Księcia
Czas trwania: 3 godz.
Cena: bezpłatnie
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Szczecin
Eksperymentarium na lekcjach
Czas trwania: 20 godz.
Cena: 1000 zł
More Tomasz Dzikowski
Mierzyn
Elementy arteterapii w pracy z uczniem
Czas trwania: 15 godz.
Cena: 150 zł
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Szczecin
Elementy integracji sensorycznej w pracy nauczyciela
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 310 zł
Centrum Edukacyjne Omnibus Małgorzaty Starzyńskiej
Stargard
Elementy oligofrenopedagogiki
Czas trwania: 40 godz.
Cena: 984,40 zł
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim
Kamień Pomorski
Elementy Radosnej Kinezjologii (w szkole)
Czas trwania: 5 godz.
Cena: 50 zł
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Szczecin
Erasmus+ - jak skutecznie pozyskać dotacje na zagraniczne szkolenia kadry i wymianę uczniów
Czas trwania: 5 godz.
Cena: bezpłatnie
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Szczecin
Filmowe koło ratunkowe. Walory wychowawcze filmu w pracy świetlicy szkolnej
Czas trwania: 5 godz.
Cena: bezpłatnie
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Szczecin
Formy teatralne jako kształtowanie umiejętności interpersonalnych i języków
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 300 zł
Specialist Language Center Dorota Szczygieł
Szczecin
Następne

źródło: Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz własne
ostatnia aktualizacja: 7 września 2018

Gdzie po zawód
zachodniopomorskie
zak_220.jpg

Gdzie studiować?
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności