Kursy dla nauczycieli (świętokrzyskie)

powiat
miejscowość
Cena
Czas trwania
Egzamin
Dofinansowanie EFS
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Znaleziono wszystkich: 320
Nazwa kursu / Czas trwania i cena / Firma / instytucja / Lokalizacja
Abc Nauczyciela Wspomagającego
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 80 zł
Centrum ABC Terapii
Kielce
Administracja wewnętrzną infrastrukturą sieciowo-usługową szkoły lub placówki systemu oświaty (komputerową i bezprzewodową)
Czas trwania: 40 godz.
Cena: 800 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Kielce
Aktywizacja uczniów na zajęciach - inspiracje do pracy
Czas trwania: 5 godz.
Cena: 300 zł
Synaptic
Końskie
Aktywność twórcza i odtwórcza dzieci na zajęciach ruchowo-muzycznych w oparciu o ideę Carla Orffa
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 100 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli "College Medyczny"
Kielce
Arteterapia i terapia zajęciowa
Czas trwania: 100 godz.
Cena: 1800 zł
Placówka Kształcenia Ustawicznego College Medyczny
Kielce
ASPE - specyficzne trudności w uczeniu się
Czas trwania: 3 godz.
Cena: bezpłatnie
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Kielce
Autyzm i Zespół Aspergera
Czas trwania: 5 godz.
Cena: 300 zł
Synaptic
Końskie
Badanie efektywności procesu kształcenia w oparciu o EWD
Czas trwania: 6 godz.
Cena: od 40 do 50 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Kielce
Bezpieczeństwo ucznia i nauczyciela w szkole i placówce oświatowej
Czas trwania: 6 godz.
Cena: od 40 do 50 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Kielce
Biblioterapia - animacja czytelnictwa
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 200 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Kielce
Błędy w ocenianiu - aspekt psychologiczny i dydaktyczny
Czas trwania: 6 godz.
Cena: od 40 do 50 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Kielce
Budowanie ścieżki edukacyjno - zawodowej ucznia
Czas trwania: 6 godz.
Cena: od 40 do 50 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Kielce
Budowanie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości pracy szkoły
Czas trwania: 6 godz.
Cena: od 40 do 50 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Kielce
Cel - Innowacje - czyli praktyczne pomysły na to, jakie innowacje wdrożyć w przyszłym roku szkolnym
Czas trwania: 6 godz.
Cena: bezpłatnie
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Kielce
Coaching - nowoczesne narzędzia dydaktyczne
Czas trwania: 60 godz.
Cena: 6000 zł
HDA Centrum Szkolenia Doradztwa Finansowego i Biznesu
Kielce
Cyberprzemoc
Czas trwania: 16-50 godz.
Cena: od 250 do 1500 zł
Szkoła Zarządzania Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim
Ostrowiec Świętokrzyski
Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju w wieku przedszkolnym -szkolenie online
Czas trwania: 272 godz.
Cena: 270 zł
SCSE Sp. z o.o.
Końskie
Diagnoza i terapia zaburzeń lękowych u dzieci szkolnych i przedszkolnych w okresie pandemii covid-19
Czas trwania: 5 godz.
Cena: 270 zł
SCSE Sp. z o.o.
Końskie
Diagnoza pedagogiczna a wczesne wspomaganie
Czas trwania: 6 godz.
Cena: od 40 do 50 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Kielce
Diagnozowanie dzieci
Czas trwania: 5 godz.
Cena: 300 zł
Synaptic
Końskie
Dialog motywujący jako forma wsparcia dla dla dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia
Czas trwania: 24 godz.
Cena: 200 zł
Attivo
Kielce
Dlaczego należy uczyć czytać sylabami
Czas trwania: 3 godz.
Cena: bezpłatnie
Grupa Mac S.A.
Kielce
Dokumentacja w pracy nauczyciela i pedagoga
Czas trwania: 5 godz.
Cena: 300 zł
Synaptic
Końskie
Dopalacze - przyczyny i uwarunkowania używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież
Czas trwania: 6 godz.
Cena: od 40 do 50 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Kielce
Dziecko - ofiara przemocy seksualnej. Metody wsparcia w kontekście pracy nauczyciela i pedagoga
Czas trwania: 11 godz.
Cena: 450 zł
Amid Prestige Mikołajczyk&Michoń Sp.j.
Chrusty
Dziecko z nadpobudliwością ADHD
Czas trwania: 40 godz.
Cena: od 400 do 500 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Kielce
Dziecko- ofiara przemocy seksualnej. Metody wsparcia w kontekście pracy nauczyciela i pedagoga. Cz. 2 Warsztat
Czas trwania: 16-18 godz.
Cena: 800 zł
Amid Prestige Mikołajczyk&Michoń Sp.j.
Chrusty
Dziennik elektroniczny - funkcjonalność i zastosowania
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 250 zł
Perfektus System Sp. z o.o.
Kielce
E-narzędzia w pracy z uczniem SPE
Czas trwania: 4 godz.
Cena: 70 zł
Centrum ABC Terapii
Kielce
E-nauczyciel
Czas trwania: 50 godz.
Cena: 1000 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Kielce
E-nauczyciel wykorzystanie TIK w Edukacji
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 750,00 zł
Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
Kielce
Edukacja obronna
Czas trwania: 10 godz.
Cena: 80 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Kielce
Edukacja w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz bezpiecznego korzystania ze sprzętu komputerowego
Czas trwania: 40 godz.
Cena: od 450 do 700 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Kielce
Edukacja włączająca
Czas trwania: 6 godz.
Cena: od 40 do 50 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Kielce
Efektywność pracy nauczyciela w realizacji podstawy programowej
Czas trwania: 6 godz.
Cena: od 40 do 50 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Kielce
Emisja głosu
Czas trwania: 50 godz.
Cena: od 250 do 500 zł
Szkoła Zarządzania Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim
Ostrowiec Świętokrzyski
Emisja i higiena głosu w pracy dydaktycznej nauczyciela
Czas trwania: 12 godz.
Cena: od 150 do 200 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Kielce
Etyka nauczyciela - zadania i obowiązki
Czas trwania: 6 godz.
Cena: od 40 do 50 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Kielce
Ewaluacja procesu kształcenia
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 500 zł
Agencja Konsultingowo-Szkoleniowa FUSION DESIGN
Suchedniów
Ewaluacja wewnętrzna
Czas trwania: 4 godz.
Cena: 65 zł
Centrum Kształcenia Zawodowego w Jędrzejowie
Jędrzejów
Filary pedagogiki planu daltońskiego- współpraca, refleksja i ewaluacja
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 200 zł
Polskie Stowarzyszenie Dalton
Ostrowiec Świętokrzyski
Filary pedagogiki planu daltońskiego-samodzielność i odpowiedzialność
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 200 zł
Polskie Stowarzyszenie Dalton
Ostrowiec Świętokrzyski
Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 300 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Kielce
Innowacyjne metody i formy pracy na lekcjach matematyki z wykorzystaniem narzędzi TIK
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 300 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Kielce
Innowacyjne metody i formy pracy z dzieckiem
Czas trwania: 5 godz.
Cena: 300 zł
Synaptic
Końskie
Instrukcje czynnościowe w planie daltońskim
Czas trwania: 3 godz.
Cena: 100 zł
Polskie Stowarzyszenie Dalton
Ostrowiec Świętokrzyski
Instruktor kajakarstwa
Czas trwania: 40 godz.
Cena: 1000 zł
Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Kielce
Instruktor narciarstwa zjazdowego
Czas trwania: 40 godz.
Cena: 1400 zł
Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Kielce
Instruktor pływania
Czas trwania: 80 godz.
Cena: 1400 zł
Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Kielce
Instruktor rekreacji ruchowej - część ogólna
Czas trwania: 60 godz.
Cena: 350 zł
Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne S.A.
Kielce
Następne

źródło: Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz własne
aktualizacja: co 2 tygodnie
Polityka Prywatności