Kursy dla nauczycieli (świętokrzyskie)

powiat
miejscowość
Cena
Czas trwania
Egzamin
Dofinansowanie EFS
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Znaleziono wszystkich: 270
Nazwa kursu / Czas trwania i cena / Firma / instytucja / Lokalizacja
Aktywność twórcza i odtwórcza dzieci na zajęciach ruchowo-muzycznych w oparciu o ideę Carla Orffa
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 100 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli "College Medyczny"
Kielce
Arteterapia i terapia zajęciowa
Czas trwania: 100 godz.
Cena: 1800 zł
Placówka Kształcenia Ustawicznego College Medyczny
Kielce
Badanie efektywności procesu kształcenia w oparciu o EWD
Czas trwania: 6 godz.
Cena: od 40 do 50 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Kielce
Bezpieczeństwo ucznia i nauczyciela w szkole i placówce oświatowej
Czas trwania: 6 godz.
Cena: od 40 do 50 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Kielce
Bezpieczna szkoła
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 90 zł
LECHAA CONSULTING Sp. z o.o. oddział w Kielcach
Kielce
Biblioterapia - animacja czytelnictwa
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 200 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Kielce
Błędy w ocenianiu - aspekt psychologiczny i dydaktyczny
Czas trwania: 6 godz.
Cena: od 40 do 50 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Kielce
Budowanie ścieżki edukacyjno - zawodowej ucznia
Czas trwania: 6 godz.
Cena: od 40 do 50 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Kielce
Budowanie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości pracy szkoły
Czas trwania: 6 godz.
Cena: od 40 do 50 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Kielce
Coaching - nowoczesne narzędzia dydaktyczne
Czas trwania: 60 godz.
Cena: 6000 zł
HDA Centrum Szkolenia Doradztwa Finansowego i Biznesu
Kielce
Cyberprzemoc
Czas trwania: 16-50 godz.
Cena: od 250 do 1500 zł
Szkoła Zarządzania Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim
Ostrowiec Świętokrzyski
Diagnoza pedagogiczna a wczesne wspomaganie
Czas trwania: 6 godz.
Cena: od 40 do 50 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Kielce
Dopalacze - przyczyny i uwarunkowania używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież
Czas trwania: 6 godz.
Cena: od 40 do 50 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Kielce
Doradztwo zawodowe w placówkach szkolnych
Czas trwania: 12 godz.
Cena: 260 zł
Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr "THETA"
Kielce
Dziecko - ofiara przemocy seksualnej. Metody wsparcia w kontekście pracy nauczyciela i pedagoga
Czas trwania: 11 godz.
Cena: 450 zł
Amid Prestige Mikołajczyk&Michoń Sp.j.
Zagnańsk
Dziecko z nadpobudliwością ADHD
Czas trwania: 40 godz.
Cena: od 400 do 500 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Kielce
Dziecko- ofiara przemocy seksualnej. Metody wsparcia w kontekście pracy nauczyciela i pedagoga. Cz. 2 Warsztat
Czas trwania: 16-18 godz.
Cena: 800 zł
Amid Prestige Mikołajczyk&Michoń Sp.j.
Zagnańsk
Dziennik elektroniczny - funkcjonalność i zastosowania
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 250 zł
Perfektus System Sp. z o.o.
Kielce
E-nauczyciel
Czas trwania: 50 godz.
Cena: 1000 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Kielce
Edukacja obronna
Czas trwania: 10 godz.
Cena: 80 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Kielce
Edukacja włączająca
Czas trwania: 6 godz.
Cena: od 40 do 50 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Kielce
Efektywność pracy nauczyciela w realizacji podstawy programowej
Czas trwania: 6 godz.
Cena: od 40 do 50 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Kielce
Emisja głosu
Czas trwania: 50 godz.
Cena: od 250 do 500 zł
Szkoła Zarządzania Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim
Ostrowiec Świętokrzyski
Emisja i higiena głosu w pracy dydaktycznej nauczyciela
Czas trwania: 12 godz.
Cena: od 150 do 200 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Kielce
Etyka nauczyciela - zadania i obowiązki
Czas trwania: 6 godz.
Cena: od 40 do 50 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Kielce
Ewaluacja procesu kształcenia
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 500 zł
Agencja Konsultingowo-Szkoleniowa FUSION DESIGN
Suchedniów
Ewaluacja wewnętrzna
Czas trwania: 4 godz.
Cena: 65 zł
Centrum Kształcenia Zawodowego w Jędrzejowie
Jędrzejów
Filary pedagogiki planu daltońskiego - samodzielność i odpowiedzialność
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 150 zł
Polskie Stowarzyszenie Dalton
Ostrowiec Świętokrzyski
Filary pedagogiki planu daltońskiego - współpraca, refleksja, ewaluacja
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 150 zł
Polskie Stowarzyszenie Dalton
Ostrowiec Świętokrzyski
Indywidualizacja nauczania w realizacji procesu dydaktycznego
Czas trwania: 4 godz.
Cena: 260 zł
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Kielce
Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 300 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Kielce
Innowacyjne metody i formy pracy na lekcjach matematyki z wykorzystaniem narzędzi TIK
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 300 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Kielce
Instrukcja czynnościowa krok po kroku
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 150 zł
Polskie Stowarzyszenie Dalton
Ostrowiec Świętokrzyski
Instruktor kajakarstwa
Czas trwania: 40 godz.
Cena: 800 zł
Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Kielce
Instruktor narciarstwa zjazdowego
Czas trwania: 40 godz.
Cena: 1200 zł
Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Kielce
Instruktor pływania
Czas trwania: 80 godz.
Cena: 1200 zł
Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Kielce
Instruktor rekreacji ruchowej - część ogólna
Czas trwania: 60 godz.
Cena: 350 zł
Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne S.A.
Kielce
Instruktor Rekreacji Ruchowej - Joga
Czas trwania: 60 godz.
Cena: 950 zł
Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne S.A.
Kielce
Instruktor rekreacji ruchowej - snowboard
Czas trwania: 50 godz.
Cena: 950 zł
Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne S.A.
Kielce
Instruktor sportu - snowboard
Czas trwania: 50 godz.
Cena: 1150 zł
Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne S.A.
Kielce
Instruktor sportu- część ogólna
Czas trwania: 60 godz.
Cena: 350 zł
Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne S.A.
Kielce
Instruktor turystyki rowerowej
Czas trwania: 24 godz.
Cena: 250 zł
Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Kielce
Jak kształtować kompetencje kluczowe ucznia?
Czas trwania: 6 godz.
Cena: od 40 do 50 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Kielce
Jak pomóc dziecku w budowaniu własnej wartości i wzmacnianiu pozytywnego obrazu siebie?
Czas trwania: 15-40 godz.
Cena: od 120 do 160 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Kielce
Jak pomóc sześciolatkowi polubić szkołę?
Czas trwania: 6 godz.
Cena: od 40 do 50 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Kielce
Jak przygotować się (dyrektor, nauczyciele) do ewaluacji zewnętrznej?
Czas trwania: 4 godz.
Cena: 154 zł
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Kielce
Jak radzić sobie z agresją w szkole?
Czas trwania: 6 godz.
Cena: od 40 do 50 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Kielce
Jak radzić sobie ze stresem - techniki relaksacyjne
Czas trwania: 6 godz.
Cena: od 40 do 50 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Kielce
Jak skutecznie integrować zespół klasowy?
Czas trwania: 6 godz.
Cena: od 40 do 50 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Kielce
Jak współpracować z rodzicami i chronić siebie?
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 40 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Kielce
Następne

źródło: Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz własne
aktualizacja: co 2 tygodnie
Polityka Prywatności