Kursy dla nauczycieli (świętokrzyskie)

powiat
miejscowość
Cena
Czas trwania
Egzamin
Dofinansowanie EFS
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Znaleziono wszystkich: 292
Nazwa kursu / Czas trwania i cena / Firma / instytucja / Lokalizacja
Abc Nauczyciela Wspomagającego
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 180 zł
Centrum ABC Terapii
Kielce
Administracja wewnętrzną infrastrukturą sieciowo-usługową szkoły lub placówki systemu oświaty (komputerową i bezprzewodową)
Czas trwania: 40 godz.
Cena: 800 zł
Centrum Edukacyjne w Kielcach
Kielce
Aktywizacja uczniów na zajęciach - inspiracje do pracy
Czas trwania: 5 godz.
Cena: 300 zł
Synaptic
Końskie
Arteterapia i terapia zajęciowa
Czas trwania: 100 godz.
Cena: 1800 zł
College Medyczny
Kielce
Arteterapia i terapia zajęciowa
Czas trwania: 100 godz.
Cena: 1800 zł
Placówka Kształcenia Ustawicznego College Medyczny
Kielce
Autyzm i Zespół Aspergera
Czas trwania: 5 godz.
Cena: 300 zł
Synaptic
Końskie
Badanie efektywności procesu kształcenia w oparciu o EWD
Czas trwania: 6 godz.
Cena: od 40 do 50 zł
Centrum Edukacyjne w Kielcach
Kielce
Bezpieczeństwo ucznia i nauczyciela w szkole i placówce oświatowej
Czas trwania: 6 godz.
Cena: od 40 do 50 zł
Centrum Edukacyjne w Kielcach
Kielce
Biblioterapia - animacja czytelnictwa
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 200 zł
Centrum Edukacyjne w Kielcach
Kielce
Błędy w ocenianiu - aspekt psychologiczny i dydaktyczny
Czas trwania: 6 godz.
Cena: od 40 do 50 zł
Centrum Edukacyjne w Kielcach
Kielce
Budowanie ścieżki edukacyjno - zawodowej ucznia
Czas trwania: 6 godz.
Cena: od 40 do 50 zł
Centrum Edukacyjne w Kielcach
Kielce
Budowanie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości pracy szkoły
Czas trwania: 6 godz.
Cena: od 40 do 50 zł
Centrum Edukacyjne w Kielcach
Kielce
Coaching - nowoczesne narzędzia dydaktyczne
Czas trwania: 60 godz.
Cena: 6000 zł
HDA Centrum Szkolenia Doradztwa Finansowego i Biznesu
Kielce
Depresja w szkolnej ławce - jak ją rozpoznać wśród uczniów
Czas trwania: 4 godz.
Cena: 40 zł
Centrum Edukacyjne w Kielcach
Kielce
Diagnoza pedagogiczna a wczesne wspomaganie
Czas trwania: 6 godz.
Cena: od 40 do 50 zł
Centrum Edukacyjne w Kielcach
Kielce
Diagnozowanie dzieci
Czas trwania: 5 godz.
Cena: 300 zł
Synaptic
Końskie
Dialog motywujący jako forma wsparcia dla dla dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia
Czas trwania: 24 godz.
Cena: 200 zł
Attivo
Zagnańsk
Dokumentacja w pracy nauczyciela i pedagoga
Czas trwania: 5 godz.
Cena: 300 zł
Synaptic
Końskie
Dopalacze - przyczyny i uwarunkowania używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież
Czas trwania: 6 godz.
Cena: od 40 do 50 zł
Centrum Edukacyjne w Kielcach
Kielce
Doskonalenie metod pracy z uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej z uwzględnieniem podstaw języka migowego
Czas trwania: 15 godz.
Cena: 500 zł
Ośrodek Kształcenia Zawodowego we Włoszczowie
Włoszczowa
Dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej
Czas trwania: 4 godz.
Cena: 20 zł
Centrum Edukacyjne w Kielcach
Kielce
Dziecko z nadpobudliwością ADHD
Czas trwania: 40 godz.
Cena: od 400 do 500 zł
Centrum Edukacyjne w Kielcach
Kielce
Dziennik elektroniczny - funkcjonalność i zastosowania
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 250 zł
Perfektus System Sp. z o.o.
Kielce
E-nauczyciel
Czas trwania: 50 godz.
Cena: 1000 zł
Centrum Edukacyjne w Kielcach
Kielce
Edukacja w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz bezpiecznego korzystania ze sprzętu komputerowego
Czas trwania: 40 godz.
Cena: od 450 do 700 zł
Centrum Edukacyjne w Kielcach
Kielce
Edukacja włączająca
Czas trwania: 6 godz.
Cena: od 40 do 50 zł
Centrum Edukacyjne w Kielcach
Kielce
Edukacja włączająca
Czas trwania: 3 godz.
Cena: 200 zł
Akademia Nauki i Rozwoju "Piękny umysł"
Kielce
Efektywna współpraca z rodzicami
Czas trwania: 4 godz.
Cena: bezpłatnie
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Kielce
Efektywne metody nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych
Czas trwania: 48 godz.
Cena: od 300 do 500 zł
Centrum Kształcenia Zawodowego w Jędrzejowie
Jędrzejów
Efektywność pracy nauczyciela w realizacji podstawy programowej
Czas trwania: 6 godz.
Cena: od 40 do 50 zł
Centrum Edukacyjne w Kielcach
Kielce
Emisja i higiena głosu w pracy dydaktycznej nauczyciela
Czas trwania: 12 godz.
Cena: od 150 do 200 zł
Centrum Edukacyjne w Kielcach
Kielce
Etyka nauczyciela
Czas trwania: 15 godz.
Cena: 250 zł
Szkoła Zarządzania Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim
Ostrowiec Świętokrzyski
Etyka nauczyciela - zadania i obowiązki
Czas trwania: 6 godz.
Cena: od 40 do 50 zł
Centrum Edukacyjne w Kielcach
Kielce
Ewaluacja procesu kształcenia
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 500 zł
Agencja Konsultingowo-Szkoleniowa FUSION DESIGN
Suchedniów
Film w pracy nauczyciela
Czas trwania: 10 godz.
Cena: bezpłatnie
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Kielce
Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 300 zł
Centrum Edukacyjne w Kielcach
Kielce
Innowacje w nauczaniu
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 200 zł
Centrum Edukacyjne w Kielcach
Kielce
Innowacyjne metody i formy pracy na lekcjach matematyki z wykorzystaniem narzędzi TIK
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 300 zł
Centrum Edukacyjne w Kielcach
Kielce
Innowacyjne metody i formy pracy z dzieckiem
Czas trwania: 5 godz.
Cena: 300 zł
Synaptic
Końskie
Instrukcje czynnościowe
Czas trwania: 3 godz.
Cena: 100 zł
Polskie Stowarzyszenie Dalton
Ostrowiec Świętokrzyski
Instruktor kajakarstwa
Czas trwania: 40 godz.
Cena: 800 zł
Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Kielce
Instruktor narciarstwa zjazdowego
Czas trwania: 40 godz.
Cena: 1650 zł
Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Kielce
Instruktor pływania
Czas trwania: 80 godz.
Cena: 1400 zł
Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Kielce
Instruktor rekreacji ruchowej - część ogólna
Czas trwania: 60 godz.
Cena: 350 zł
Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne S.A.
Kielce
Instruktor Rekreacji Ruchowej - Joga
Czas trwania: 60 godz.
Cena: 950 zł
Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne S.A.
Kielce
Instruktor rekreacji ruchowej - snowboard
Czas trwania: 50 godz.
Cena: 950 zł
Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne S.A.
Kielce
Instruktor sportu - snowboard
Czas trwania: 50 godz.
Cena: 1150 zł
Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne S.A.
Kielce
Instruktor sportu- część ogólna
Czas trwania: 60 godz.
Cena: 350 zł
Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne S.A.
Kielce
Instruktor turystyki rowerowej
Czas trwania: 24 godz.
Cena: 400 zł
Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Kielce
Integracja sensoryczna
Czas trwania: 60 godz.
Cena: 300 zł
Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w Ostrowcu Świętokrzyskim
Ostrowiec Świętokrzyski
Następne

źródło: Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz własne
aktualizacja: co 2 tygodnie
Polityka Prywatności