Kursy dla nauczycieli (świętokrzyskie)

powiat
miejscowość
Cena
Czas trwania
Egzamin
Dofinansowanie EFS
Znaleziono wszystkich: 280
Nazwa kursu
Czas trwania i cena
Firma / instytucja
Lokalizacja
Badanie efektywności procesu kształcenia w oparciu o EWD
Czas trwania: 6 godz.
Cena: od 40 do 50 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Kielce
Bezpieczeństwo Informacji w Szkole, Ochrona danych osobowych
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 240 zł
Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr "THETA" Brzezińska Dorota
Kielce
Bezpieczeństwo ucznia i nauczyciela w szkole i placówce oświatowej
Czas trwania: 6 godz.
Cena: od 40 do 50 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Kielce
Bezpieczeństwo w sieci - Cyberprzemoc, Smartfon-owe zagrożenia młodzieży
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 240 zł
Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr "THETA" Brzezińska Dorota
Kielce
Bezpieczna szkoła
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 90 zł
LECHAA CONSULTING Sp. z o.o. oddział w Kielcach
Kielce
Biblioterapia - animacja czytelnictwa
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 200 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Kielce
Błędy w ocenianiu - aspekt psychologiczny i dydaktyczny
Czas trwania: 6 godz.
Cena: od 40 do 50 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Kielce
Budowanie marki osobistej nauczyciela jako droga do wzmocnienia pozycji nauczyciela oraz rozwoju uczniów
Czas trwania: 1,5 godz.
Cena: bezpłatnie
Nowe Oblicze Edukacji
Kielce
Budowanie ścieżki edukacyjno - zawodowej ucznia
Czas trwania: 6 godz.
Cena: od 40 do 50 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Kielce
Budowanie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości pracy szkoły
Czas trwania: 6 godz.
Cena: od 40 do 50 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Kielce
Charakterystyka zaburzeń rozwojowych oraz zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży; metody diagnozy i terapii (oferta dla nauczyci
Czas trwania: 15 godz.
Cena: 300 zł
Świętokrzyskie Centrum Psychoterapii i Terapii przez Sztukę Izabela Dębicka
Kielce
Coaching rozwojowy
Czas trwania: 206 godz.
Cena: 2200 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Kielce
Cyberprzemoc
Czas trwania: 16-50 godz.
Cena: od 250 do 1500 zł
Szkoła Zarządzania Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim
Ostrowiec Świętokrzyski
Ćwiczenia emisyjne, przygotowujące dzieci do śpiewu w szkołach i przedszkolach (szkolenia dla nauczycieli muzyki, edukacji wczesnoszkol
Czas trwania: 15 godz.
Cena: 300 zł
Świętokrzyskie Centrum Psychoterapii i Terapii przez Sztukę Izabela Dębicka
Kielce
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Czas trwania: 510 godz.
Cena: 3300 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Kielce
Diagnoza pedagogiczna a wczesne wspomaganie
Czas trwania: 6 godz.
Cena: od 40 do 50 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Kielce
Dopalacze - przyczyny i uwarunkowania używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież
Czas trwania: 6 godz.
Cena: od 40 do 50 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Kielce
Doradztwo zawodowe
Czas trwania: 12 godz.
Cena: 260 zł
Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr "THETA" Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego
Kielce
Doradztwo zawodowe w placówkach szkolnych
Czas trwania: 12 godz.
Cena: 260 zł
Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr "THETA" Brzezińska Dorota
Kielce
Dziecko - ofiara przemocy seksualnej. Metody wsparcia w kontekście pracy nauczyciela i pedagoga
Czas trwania: 11 godz.
Cena: 450 zł
AMID PRESTIGE. Mikołajczyk&Michoń. Sp.j.
Zagnańsk
Dziecko - ofiara przemocy seksualnej. Metody wsparcia w kontekście pracy nauczyciela i pedagoga. Cz. 2 Warsztat
Czas trwania: 16-18 godz.
Cena: 800 zł
AMID PRESTIGE. Mikołajczyk&Michoń. Sp.j.
Zagnańsk
Dziecko z nadpobudliwością ADHD
Czas trwania: 40 godz.
Cena: od 400 do 500 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Kielce
Dziennik elektroniczny - funkcjonalność i zastosowania
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 300 zł
Perfektus System Sp. z o.o.
Kielce
Edukacja dla bezpieczeństwa
Czas trwania: 310 godz.
Cena: 3000 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Kielce
Edukacja włączająca
Czas trwania: 6 godz.
Cena: od 40 do 50 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Kielce
Efektywność pracy nauczyciela w realizacji podstawy programowej
Czas trwania: 6 godz.
Cena: od 40 do 50 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Kielce
Elementy psychoterapii w muzykoterapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (oferta dla nauczycieli i pedagogów)
Czas trwania: 30 godz.
Cena: 600 zł
Świętokrzyskie Centrum Psychoterapii i Terapii przez Sztukę Izabela Dębicka
Kielce
Emisja głosu
Czas trwania: 50 godz.
Cena: od 250 do 500 zł
Szkoła Zarządzania Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim
Ostrowiec Świętokrzyski
Emisja głosu w pracy nauczyciela/pedagoga/wykładowcy
Czas trwania: 15 godz.
Cena: 300 zł
Świętokrzyskie Centrum Psychoterapii i Terapii przez Sztukę Izabela Dębicka
Kielce
Emisja i higiena głosu w pracy dydaktycznej nauczyciela
Czas trwania: 12 godz.
Cena: od 150 do 200 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Kielce
Etyka nauczyciela - zadania i obowiązki
Czas trwania: 6 godz.
Cena: od 40 do 50 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Kielce
Ewaluacja procesu kształcenia
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 500 zł
Agencja Konsultingowo-Szkoleniowa FUSION DESIGN Marcin Madej
Suchedniów
Ewaluacja wewnętrzna
Czas trwania: 4 godz.
Cena: 65 zł
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Jędrzejowie
Jędrzejów
Grupowa muzykoterapia aktywna w rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (oferta dla nauczycieli i pedagogów)
Czas trwania: 60 godz.
Cena: 1200 zł
Świętokrzyskie Centrum Psychoterapii i Terapii przez Sztukę Izabela Dębicka
Kielce
Indywidualizacja nauczania w realizacji procesu dydaktycznego
Czas trwania: 4 godz.
Cena: 260 zł
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Kielce
Indywidualna muzykoterapia aktywna dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym. Terapia przy fortepianie (oferta dla nauczycieli i pedagog
Czas trwania: 30 godz.
Cena: 600 zł
Świętokrzyskie Centrum Psychoterapii i Terapii przez Sztukę Izabela Dębicka
Kielce
Instruktor kajakarstwa
Czas trwania: 40 godz.
Cena: 800 zł
Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Kielce
Instruktor narciarstwa zjazdowego
Czas trwania: 24 godz.
Cena: 250 zł
Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Kielce
Instruktor pływania
Czas trwania: 80 godz.
Cena: 1200 zł
Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Kielce
Instruktor praktycznej nauki zawodu
Czas trwania: 80 godz.
Cena: 550 zł
Instytut Szkoleń Centrum Edukacji "Pro Civitas" w Kielcach
Kielce
Instruktor turystyki rowerowej
Czas trwania: 24 godz.
Cena: 250 zł
Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Kielce
Jak kształtować kompetencje kluczowe uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych?
Czas trwania: 6 godz.
Cena: od 40 do 50 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Kielce
Jak pomóc dziecku w budowaniu własnej wartości i wzmacnianiu pozytywnego obrazu siebie?
Czas trwania: 15-40 godz.
Cena: od 120 do 160 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Kielce
Jak pomóc sześciolatkowi polubić szkołę?
Czas trwania: 6 godz.
Cena: od 40 do 50 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Kielce
Jak przygotować się (dyrektor, nauczyciele) do ewaluacji zewnętrznej?
Czas trwania: 4 godz.
Cena: 154 zł
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Kielce
Jak radzić sobie z agresją w szkole?
Czas trwania: 6 godz.
Cena: od 40 do 50 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Kielce
Jak radzić sobie ze stresem - techniki relaksacyjne
Czas trwania: 6 godz.
Cena: od 40 do 50 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Kielce
Jak rozwijać myślenie matematyczne uczniów - łamigłówki i zagadki w edukacji wczesnoszkolenj
Czas trwania: 1,5 godz.
Cena: bezpłatnie
Nowe Oblicze Edukacji
Kielce
Jak rozwijać umiejętności kluczowe?
Czas trwania: 6 godz.
Cena: od 40 do 50 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Kielce
Jak skutecznie integrować zespół klasowy?
Czas trwania: 6 godz.
Cena: od 40 do 50 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Kielce
Następne

źródło: Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz własne
ostatnia aktualizacja: 7 września 2018

Gdzie po zawód
świętokrzyskie
zak_220.jpg

Gdzie studiować?
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Gala absolwenta 2016 - 04
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności