Kursy dla nauczycieli (podlaskie)

powiat
miejscowość
Cena
Czas trwania
Egzamin
Dofinansowanie EFS
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Znaleziono wszystkich: 99
Nazwa kursu / Czas trwania i cena / Firma / instytucja / Lokalizacja
Akademia lokalnego animatora
Czas trwania: 70 godz.
Cena: 1600 zł
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA w Oddział Białymstoku
Białystok
Aktywność twórcza i odtwórcza dzieci w wieku wczesnoszkolnym
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 100 zł
Centrum Promocji Edukacji i Strategii Rozwoju Regionalizmu MENTOR
Elżbiecin
Analiza opinii i orzeczeń
Czas trwania: 4 godz.
Cena: 900 zł
Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku
Białystok
Asystent nauczyciela wychowania przedszkolnego
Czas trwania: 70-100 godz.
Cena: od 950 do 1450 zł
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bielsku Podlaskim
Bielsk Podlaski
Asystent nauczyciela wychowania przedszkolnego
Czas trwania: 70-100 godz.
Cena: od 950 do 1450 zł
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
Białystok
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni. Rozpoznawanie zjawiska. Procedury zapobiegania zagrożeniom
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 100 zł
Pracownia psychoedukacji i profilaktyki dzieci, młodzieży i dorosłych Noezis
Białystok
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkole
Czas trwania: 3 godz.
Cena: 800 zł
Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku
Białystok
Budowanie kompetencji artystycznych, społecznych, prematematycznych, matematycznych i językowych poprzez działania muzyczno-ruchowe
Czas trwania: 4 godz.
Cena: 80 zł
Centrum Promocji Edukacji i Strategii Rozwoju Regionalizmu MENTOR
Elżbiecin
Coś z niczego , czyli recykling muzyczno-plastyczny w edukacji małego dziecka z elementami integracji sensorycznej
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 160 zł
Centrum Promocji Edukacji i Strategii Rozwoju Regionalizmu MENTOR
Elżbiecin
Diagnoza i terapia autyzmu
Czas trwania: 5 godz.
Cena: 1200 zł
Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku
Białystok
Działania profilaktyczne i terapeutyczne wobec zachowań ryzykownych dzieci i młodzież
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 100 zł
Pracownia psychoedukacji i profilaktyki dzieci, młodzieży i dorosłych Noezis
Białystok
Dzieci w sieci
Czas trwania: 4 godz.
Cena: 900 zł
Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku
Białystok
Gry i zabawy ruchowe w edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej
Czas trwania: 4 godz.
Cena: 250 zł
Piu Centrum Aktywności i Arteterapii
Suwałki
Innowacje muzyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Czas trwania: 4 godz.
Cena: 250 zł
Piu Centrum Aktywności i Arteterapii
Suwałki
Innowacje w szkole
Czas trwania: 60 godz.
Cena: 60 zł
NAWIGATOR Doradztwo i Szkolenia Sp. z o.o.
Białystok
Instruktor praktycznej nauki zawodu
Czas trwania: 80 godz.
Cena: 900 zł
UNIWERSUS Sp. z o.o.
Suwałki
Jak zorganizować urodziny dziecka - celebrowanie ważnych wydarzeń w życiu dziecka według M. Montessori
Czas trwania: 3 godz.
Cena: 80 zł
Fundacja Edukacji Montessori
Białystok
kierownik wycieczek szkolnych
Czas trwania: 10 godz.
Cena: 250 zł
Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku
Białystok
Kierownik wypoczynku
Czas trwania: 10 godz.
Cena: 120 zł
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Zambrowie
Zambrów
Kierownik wypoczynku
Czas trwania: 10 godz.
Cena: 220 zł
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bielsku Podlaskim
Bielsk Podlaski
Kierownik wypoczynku
Czas trwania: 10 godz.
Cena: 120 zł
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
Białystok
Komunikacja alternatywna i wspomagająca
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 370 zł
Centrum Edukacji i Komunikacji
Suwałki
Komunikacja alternatywna i wspomagająca AAC
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 570 zł
Centrum Edukacji i Komunikacji
Suwałki
Komunikacja ionterpersonalna
Czas trwania: 4 godz.
Cena: 900 zł
Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku
Białystok
Konstruowanie IPTR
Czas trwania: 5 godz.
Cena: 1000 zł
Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku
Białystok
Kreatywne metody w edukacji na poziomie wyższym
Czas trwania: 24 godz.
Cena: 1800 zł
TC
Białystok
Kto ty jesteś? Polak Mały... - treści patriotyczne
Czas trwania: 3 godz.
Cena: 80 zł
Fundacja Edukacji Montessori
Białystok
Kurs - Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej
Czas trwania: 14 godz.
Cena: 500 zł
Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
Białystok
Kurs - Inteligencja emocjonalna
Czas trwania: 15 godz.
Cena: 290 zł
Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
Białystok
Kurs - Metoda kid's skilll s Dam radę
Czas trwania: 30 godz.
Cena: 700 zł
Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
Białystok
Kurs - Pozytywna dyscyplina w szkole i klasie
Czas trwania: 12 godz.
Cena: 4200 zł
Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
Białystok
Kurs - Przyjaciele Zippiego
Czas trwania: 12 godz.
Cena: 500 zł
Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
Białystok
Kurs - Słowa są oknami lub ścianami
Czas trwania: 18 godz.
Cena: 500 zł
Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
Białystok
Kurs - Strażnicy uśmiechu
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 400 zł
Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
Białystok
Kurs - Trening kontrolowania złości, agresji i emocji trudnych
Czas trwania: 30 godz.
Cena: 650 zł
Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
Białystok
Kurs - Tutoring szkolny
Czas trwania: 64 godz.
Cena: 1100 zł
Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
Białystok
Kurs - wprowadzenie do alternatywnych i wspomagających metod porozumienia się (AAC)
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 250 zł
Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
Białystok
Kurs dla realizatorów programu "Spójrz inaczej" klasy I-III
Czas trwania: 35 godz.
Cena: 600 zł
Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
Białystok
Kurs dla realizatorów programu "Spójrz inaczej" klasy IV-VIII
Czas trwania: 55 godz.
Cena: 750 zł
Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
Białystok
Kurs kompetencji ogólnych "Platforma G Suite dla Szkół - Nauczanie zdalne"
Czas trwania: 10 godz.
Cena: 200 zł
Line Progress
Białystok
Kurs kompetencji ogólnych "Platforma Microsoft Teams - Nauczanie zdalne"
Czas trwania: 10 godz.
Cena: 200 zł
Line Progress
Białystok
Kurs kwalifikacyjny w zakresie wychowania do życia w rodzinie
Czas trwania: 3000 godz.
Cena: 4000 zł
Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
Białystok
Kurs metodyczny dla wykładowców i organizatorów szkoleń
Czas trwania: 32 godz.
Cena: 600 zł
SEKA S.A. Oddział w Białymstoku
Białystok
Kurs pedagogiczny
Czas trwania: 48 godz.
Cena: 860 zł
Ośrodek Szkolenia Zawodowego Cech Rzemiosł Różnych w Hajnówce
Hajnówka
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
Czas trwania: 80 godz.
Cena: 900 zł
UNIWERSUS Sp. z o.o.
Suwałki
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
Czas trwania: 48 godz.
Cena: 700 zł
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
Białystok
kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
Czas trwania: 48 godz.
Cena: 720 zł
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Białymstoku
Białystok
Kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
Czas trwania: 80 godz.
Cena: od 650 do 800 zł
Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
Białystok
Learning by doing - aktywne metody edukacji
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 1500 zł
TC
Białystok
Mediacje
Czas trwania: 2-80 godz.
Cena: od 100 do 2500 zł
MEDIACJE-SZKOLENIA-TERAPIA
Białystok
Następne

źródło: Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz własne
aktualizacja: co 2 tygodnie
Polityka Prywatności